Testsystemet

Testsystemet

Svenska Konståkningsförbundets testsystem syftar till:


  • att tidigt utveckla grundläggande skridskoteknik
  • att bygga upp åkarens teknik i lagom takt
  • att kvalitetssäkra åkarnas teknik
  • att klassificera åkarna för tävlingar


Testsystemet består av två delar: basictest och friåkningstest.


Basictesterna syftar till att åkarna ska lära sig grundläggande skridskoteknik, bågar, skär och vändningar. Friåkningstesterna syftar dels till att kvalitetssäkra teknikutvecklingen samt att dela in åkarna kunskapsmässigt för tävlingar. Basic- och fritest testas separat. Första testnivån är Tävlingstest som innehåller moment/element från både basic och fri. Detta första test utförs lokalt av chefstränaren. Därefter följer test 1 till 4. I friåkning finns dessutom test 5, 6 och 7. Test 1 och uppåt görs vid olika tillfällen under säsongen.


I Boo SK förvarar styrelsen testkorten som en värdehandling.Test som avläggs när Boo SK anordnar testtillfället, betalas av föreningen. Test i annan förenings regi betalas av åkaren.


Det är alltid tränaren som avgör när det är dags för test. Fråga gärna tränaren om du har frågor.