Information nya åkare

Information nya åkare

Välkommen till Boo SK Konståkning


Träningsverksamhet

Konståkning är en komplex idrott som ställer höga krav på fysisk förmåga och mental styrka. Det är en utpräglad tekniksport som kräver mycket övning på såväl is som på mark för att bemästra hopp, piruetter och steg. Detta gör att det är viktigt att hålla hög närvaro och delta både på is och fysträning. Testtillfällena är ofta precis efter ett läger, detta då man har möjlighet att intensivträna under lägret. Man märker stor skillnad på utveckling redan när man går från 3 till 4 ispass i veckan, och så vidare.


Tränarna är professionella och har lång erfarenhet av att vägleda och utveckla åkarna på ett långsiktigt hållbart sätt. Äldre åkare, minst 13 år, erbjuds ofta att gå kurser för att träna i första hand Skridskoskolan.


Inför ny säsong skickar styrelsen ut en enkät för att ta in information om önskad träningsmängd. Baserat på ambitionsnivå och testnivå för den enskilda åkaren, placeras man i träningsgrupp.

Läs också gärna klubbinformation för åkare och familjer <länk kommer här>


Scheman
För tillfället läggs schema och grupp ut i Tävlingsåkarnas Facebook. Har du inte blivit inbjuden till denna, kan du leta upp Boo SK Tävlingsåkare på Facebook och ansöka om att gå med. Vi försöker ha så bra framförhållning med så exakta tider som möjligt, men ibland sker ändringar i sista minten pga tester och tävlingar. Det är jättebra att ta till vana att kika in i gruppen någon gång per dag.


Istider
Istiderna i Nacka kommun är föremål för ständig förhandling med hockeyklubbar och andra klubbar. Istiderna fördelas över huvudsäsong och för och eftersäsong. Istiderna kostar olika mycket beroende på vilken säsong de ligger på. Vi strävar efter att kunna erbjuda så bra tider som det bara går för våra åkare och att alla ska få möjlighet att träna i önskad mängd, men samtidigt hålla kostnaden på rimlig nivå för våra åkare. Eftersom många av våra åkare är unga kan vi inte heller träna alltför sena kvällar.


Vi tränar i flera olika hallar i Nacka kommun; främst Nacka Ishall och Saltsjöbadens Ishall. Under för- och eftersäsong kan det förekomma träning i någon av kommmunens övriga hallar i Björknäs och Älta.


För- och eftersäsong säsongen är dyrare och sträcker sig ungefär från september fram till höstlovet. Huvudsäsongen löper mellan höstlov och påsklov. Vi brukar ha fasta tider och hallar vilket underlättar schemaläggningen. Under för- och eftersäsong då isen är dyr och efterfrågan styr tillgänglighet, lägger vi ofta in fler fyspass istället. Fysen är en viktig del i åkarens utveckling.


Läger
Sedan 19/20 har vi inte anordnat egna läger, utan har istället haft läger i Ritorps Ishall i Skating & Dances regi för våra tävlingsåkare. Vi har dock våra egna tränare på dessa läger. Inbjudan till läger brukar läggas ut på Tävlingsåkarnas Facebook sida så ha gärna koll där. Vi hoppas på att kunna anordna läger även för våra yngre åkare under kommande säsong.


Åkarlicens
Samtliga åkare som deltar i test eller någon form av tävlingsaktivitet ska ha licens. I åkarlicensen ingår en olycksfallsförsäkring som gäller under träningar och tävlingar samt vid resa till och från dessa. Det är Boo SK som förening som sköter och betalar licensen för åkarna. Licensen gäller från 1 september till 31 augusti följande år.


Åkarkonto och ekonomi
Varje åkare har ett konto där avgifter för främst istid samt tränaravgifter bokförs. Även medlemsavgifter, tävlingsavgifter och utbildningar kan redovisas här. Beroende på säsong och träningsmängd betalar åkarna in en summa varje månad till Plusgiro 432 60 11-6 och märker inbetaningen med åkares namn. Klubben siktar på att skicka mail med ett utdrag på saldot ett par gånger per termin. Då kostnader för is varierar under säsongen, och klubben samtidigt behöver hålla ett någorlunda jämt kassaflöde över året, så betalas åkningen jämt fördelad per månad över säsongen. Detta innebär att kostnaden är jämt fördelad över 10 månader med juni och juli som betalningsfria månader.


Uppsägning av plats
För att föreningen ska kunna bedriva verksamhet och planera sin ekonomi har vi tidigare haft 3 månaders uppsägning för våra tävlingsåkare. Sedan årsskiftet 2021 och vi beslutat om ändring till 1 månads uppsägning istället, men det är av största vikt att detta respekteras så att föreningen har en chans att fortsätta sin verksamhet med tränarlöner och istidsinköp. Uppsägningen ska ske skriftligt till konstakning@boo-sk.se och gäller från inkommet datum.


Information
Kontakta klubben på konstakning@boo-sk.se för frågor. Se gärna till att din mailadress finns uppdaterad hos styrelsen så att du inte missar viktig information. Gå också gärna in regelbundet på hemsidan – vi arbetar för att hålla den så aktuell som möjligt. Fråga gärna tränarna om du undrar över något!

Läs också gärna Svenska konståkningsförbundets Föräldrahandbok för konståkningsföräldrar!

Välkommen till Boo SK Konståkning!