Tävlingsklasser och åldersindelning

Tävlingsklasser och åldersindelning

För att få jämna och rättvisa grupper vid tävlingar finns i konståkningen många olika tävlingsklasser. När man klarat tävlingstestet är man stjärnåkare. Man är stjärnåkare tills dess att man klarat Basic 2 + Fri 2. Här kan du läsa om de olika tävlingsnivåerna samt om ålderindelningen och vad detta innebär för åkaren.


Stjärnåkare

I denna tävlingsnivå får åkarna feedback av bedömarna men utan att poäng eller placeringar i de yngre klasserna utfärdas. Den tävlande får ett stjärnprotokoll där de olika momenten belönas med stjärnor och kommentarer. Syftet med bedömningens är att belysa vikten av bra grundteknik och ren åkning. Stjärnåkare tävlar med något kortare program än de högre tävlingsklasserna och programmen har inga krav på specifikt innehåll. Stjärntävlingar åkar man främst i det egna distriktet. Detta är en lagom nivå för nybörjare då åkarna kan fokusera på att ha roligt under tävlingsmomentet och lära sig hantera nervositet och bygga upp självförtroende istället för att oroa sig över poäng eller placeringar. En stjärnåkare behöver mellan 3-6h träning i veckan, självklart beroende på ambitionsnivå. Vi rekommenderar våra stjärnåkare att delta på minst 4 ispass och 1 fyspass varje vecka.


Klubbåkare

När man klarat både Basic 2 + Fri 2 är man klubbåkare. I klubbtävlingar tävlar man med det internationella bedömningssystemet, med poäng och placeringar. Klubbåkare kan åka i hela Sverige men man har förtur till tävlingar i det egna distriktet. Klubbtävlingar en bra plattform för åkarna att lära känna konståkningen lite mer på riktigt, men där de fortfarande kan utvecklas i sin egen takt, och antingen satsa vidare mot A-nivå eller fortsätta utvecklas och tävla med poäng och placeringar i den klassen man tillhör. Förbundet rekommenderar 6-10h is/vecka till åkare på klubbnivå. Våra klubbåkare tränar mellan 4-5 ispass i veckan med 2-3 fyspass i anslutning till isträningarna.


A-åkare

För att bli A-åkare krävs olika testnivå för olika ålderklasser.Minior A: Basic 2 + Fri 3,Ungdom A: Basic 4 + Fri 4,Ungdom A 13:Basic 3 + Fri 3,Ungdom A 15: Basic 4 + Fri 4.,Junior A: Basic 4 + Fri 4. Åkarna tävlar nationellt på tävlingar som tilldeladas av kontåkningsfförbundet. Först tävlar man i A-serien och har därifrån möjlighet att kvala upp eller erhålla utmanarplats i Elitserien. Är man, eller om man har som ambition att bli A-åkare gäller det att man satsar hårt både på och utanför isen och har bra stöttning hemifrån och är mån om att sköta skola, träning, fritid och återhämtning för att få en bra helhet i sin vardag.


Åldersklasser

Minior Åkare som inte fyllt 11 år innan 30 juni*
Ungdom 13 Åkare som fyllt 11 år, men ej 13 år, innan 30 juni*
Ungdom 15 Åkare som fyllt 13 år, men ej 15 år innan 30 juni*
Junior Åkare som fyllt 15 år, men ej 19 innan 30 juni*
Senior Åkare som fyllt 19 innan 30 juni*


Avser 30 juni samma år som säsongen börjar.