Värdegrund

Vår värdegrund gör en Piruett

Vikten av en stark klubbkänsla som vi skapar tillsammans
Boo SK Konståknings värdegrund utgår från Riksidrottsförbundets och Svenska Konståkningsförbundets strävan att ge alla möjlighet till en trygg idrottsmiljö – en idrottsmiljö där alla känner att de har lika värde.

Värdegrunden är vår kompass. Från den tar vi ut riktning för att ge alla i föreningen – tränare, åkare och föräldrar – möjlighet att känna Glädje, Glöd och Gemenskap. Vår ambition är att skapa en förening där vi trivs, mår bra och presterar utifrån våra egna förutsättningar.

Boo SK Konståknings värdeord gör tillsammans en P I R U E T T
I Piruett blir värdeorden enkla att komma ihåg – för stora, likväl som för små konståkare.

P – som i PASSION
Passion är glädje och glöd i ett och samma ord. Stolthet passar in här också. Vi känner passion för konståkningen, för möjligheten att åka skridskor och utöva vår sport. Vi känner passion för vår gemenskap, för oss själva och för det vi gör.

I – som i INSPIRATION
Vi inspirerar varandra både på träning och tävling. Vi delar erfarenheter och stöttar. Vi finns där för varandra och inspirerar över grupp-, kunskaps- och åldersgränser.

R – som i RESPEKT
Vi visar respekt och omtanke för varandra och tar ansvar för att alla känner sig välkomna. Tillsammans hjälps vi åt att skapa ett tillåtande klimat där alla är delaktiga och känner sig betydelsefulla och sedda.

U – som i UTVECKLING
Vi vill ge alla möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Utifrån sina egna förutsättningar. Konståkning är en individuell sport och alla har sin unika utvecklingskurva. Vi försöker att inte jämföra oss med varandra och litar på att träning ger utveckling. Ibland går det snabbt, ibland tar det lite längre tid.

E – som i ENGAGEMANG
Vi är engagerade, nyfikna och har drivkraft att utvecklas och lära oss  – som individuell åkare och som grupp. Med engagemang från åkare, familjer och tränare, på och utanför isen, skapar vi möjligheter för oss själva och vår förening att bli precis så bra som vi vill.

T – som i TILLSAMMANS
Vi känner gemenskap och finns där för varandra i med- och motgångar. Vi visar varandra omtanke och uppskattning. Självklart hejar vi fram varandra på tävlingar och tester. Tillsammans är det vi som är Boo SK Konståkning.

T – som i TRYGGHET
Vi ger varandra trygghet och möjlighet att ta sats i egen fart. Vi vill att alla ska känna sig trygga i föreningens gemenskap, att alla ska våga både lyckas och misslyckas.


Ibland blir det fel. Trots allt.
Även om vår ambition är hög kan det trots allt hända att vi inte når hela vägen i alla situationer.


Men vi tror på dialog. Vi tror på att lyssna. Vi tror på att om vi så snart som möjligt pratar om det vi upplever som negativt går det mesta att lösa. Vi är därför tacksamma om du följer följande tågordning om du upplever något som krockar med vår intention, vår värdegrund eller med konståkningsförbundets ledord Glädje, Glöd och Gemenskap:

1

2

Prata med din tränare eller berörd om vad du upplever.
Vi har alla olika referenser och ibland missförstår vi varandra och krockar. Ibland blir det helt enkelt fel.

Fungerar inte det av en eller annan anledning…
Hör av dig till sektionsstyrelsen på styrelsen@boo-sk.se så tar vi dialogen tillsammans därifrån.

Tillsammans kan vi skapa den bästa av idrottsmiljöer och konståkningsföreningar!